LNG, DE SCHEEPSBRANDSTOF VAN DE TOEKOMST

Enige tijd geleden trokken Gertjan Withagen en ik eropuit om, voor de Europese Unie in opdracht van de MSL Group,  een voorlichtingsfilm te maken voor de invoering van LNG (Liquefied Natural Gas) als scheepsbrandstof.

Deskundigen
We interviewden vier deskundigen die elk vanuit een specifieke invalshoek de kansen en obstakels van de invoering van LNG als brandstof voor schepen toelichtte. Dat bracht ons van de haven van Lissabon,  naar Hirtshals in de kop van Jutland en van de TU Delft tot de LNG terminal op de 2e Maasvlakte. Gaandeweg ontdekten we wat een interessant onderwerp die invoering van LNG is en het proces dat ertoe moet leiden dat schepen aanzienlijk minder schadelijke stoffen gaan uitstoten in de toekomst.

Nieuwe wetgeving
In 2025 geldt in de wateren wateren rondom Europa een strikte norm, met LNG als brandstof kan die norm worden gehaald. Dat betekent dat rederijen zich moeten bezinnen op het bouwen van schepen met schonere motoren, havenautoriteiten moeten zorgen voor regelgeving voor de nieuwe brandstof en moeten werken  aan on- en offshore bunkering faciliteiten. Uiteraard is de rol van Europese Unie er een van informeren, faciliteren en subsidiëren. Al met al een ingewikkeld en langdurig proces. Maar als je de deskundigen mag geloven is LNG de scheepsbrandstof van de toekomst.