Filosofie

Internet en de sociale media vormen in toenemende mate the window to the world. De plek waar vaak de eerste ontmoeting plaatsvindt. Dat betekent overigens niet dat andere vormen van communiceren daardoor overbodig zijn geworden. Wat het wel betekent is dat de afstemming en taakstelling van de verschillende middelen waarmee we met klanten en prospects communiceren complexer is geworden en derhalve om meer aandacht vraagt.

Communicatiemiddelen
Voor uw organisatie is het van belang uit te vinden welke functie de verschillende middelen in uw communicatiemix vervullen, kortom: welke rol ze spelen. Steeds meer ondernemers onderkennen het belang van communicatie als onlosmakelijk onderdeel van de bedrijfsvoering en houden nauwlettend in de gaten hoe nieuwe middelen en technieken kunnen bijdragen om die communicatie met medewerkers, bestaande relaties en potentiële afnemers te optimaliseren.
Het zal duidelijk zijn dat een optimaal effect van communicatiemiddelen is gelegen in de onderlinge afstemming ervan.

Profiel
Geregeld kritisch kijken naar eigen opereren en meten, of uw klanten even tevreden zijn met uw dienstverlening als u denkt dat ze zijn, houdt uw organisatie scherp en uw dienstverlening up-to-date. Dat verschaft uw bedrijf visie en helpt om uw missie aan te scherpen. Binnen het geschetste krachtenveld ligt onze expertise. Wij helpen u graag uw profiel scherp te krijgen op het netvlies van uw klanten en potentiële relaties.