Nieuws

Nieuwsberichten www.uitdenboogaart.com

ASKLEPIOS 2.0

In 2018 maakten Gertjan Withagen en ik een documentaire over Jan Galesoot.
Een verhaal over zijn carrière als huisarts en zorgondernemer.
De documentaire vertoonden we in het najaar van 2018 in Theater LantarenVenster voor ruim 150 genodigden.
Hoewel de film een uitgebreid verhaal vertelt over de positie van een huisarts en zijn praktijk in een achterstandswijk, mankeerde er toch nog wat aan het verhaal.
Het was nog niet compleet.

In het voorjaar van 2020, net voordat de samenleving in de greep van het Covid-19 virus geraakte, besloten 2 collega huisartsen de praktijk van Jan over te nemen.
Een hele stap voor Jan, maar ook een fijne gedachte. Want de praktijk wordt voortgezet vanuit de visie die Jan Galesloot heeft ontwikkeld op de eerstelijns gezondheidszorg.

Documentaire bekijken: https://vimeo.com/galesloot/asklepios

BETER MET DIABETES

Els van Beek is praktijkerondersteuner somatiek in huisartsenpraktijk Mozaiek. In deze praktijk is het stimuleren van gezonde voeding als basis voor een gezonde leefstijl, één van de speerpunten. Dat is de reden dat, door de jaren heen, een programma is ontwikkeld om patiënten met diabetestype 2 en overgewicht te helpen met een gezonde leefstijl. Samen met andere disciplines uit de praktijk en ketenpartners is een effectief programma ontwikkeld voor deze mensen. De ontwikkelde methode stuurde Els in naar het Diabetes Fonds en won daarmee de prijs voor Het Beste Diabetesidee 2019. Het geld van deze prijs heeft Els gebruikt om een brochure te maken. Praktijkondersteuners kunnen die goed gebruiken in het gesprek met patiënten over gezonde voeding. De plaatjes in de brochure laten goed zien welke voeding wel en niet geschikt voor hen is. Bovendien worden er tal van voorbeelden gegeven voor het bereiden van gezonde, smakelijke en voedzame maaltijden.

Om de brochure en het gebruik ervan te promoten, vroeg Els ons een filmpje te maken waarin ze uitlegt hoe het programma werkt en hoe zij de brochure gebruikt. De brochure is voor praktijkondersteuners gratis te bestellen via de website betermetdiabetes.nl
Camera/Editing: Gertjan Withagen | Scenario: Jos Uitdenboogaart.

MOZAIEK: LEEFSTIJLKLINIEK IN DE PRAKTIJK

In 2018 maakten we een documentaire over huisarts Jan Galesloot en zijn zoektocht naar Asklepios.
Die documentaire beleefde zijn premiere in theater LantarenVenster in Rotterdam op 30 november 2018.
Ruim 150 mensen, verdeeld over twee zalen, volgenden gelijktijdig het verhaal van de loopbaan van Jan Galesloot.

De film die we ditmaal maakten, gaat over Mozaiek, de huisartsenpraktijk van Jan Galesloot.
We zien hoe men samenwerkt en wat het belang van het Open Spreekuur in deze praktijk is.

Veel huisartsen ervaren een inloopspreekuur als belastend en hebben het daarom afgeschaft.
Het is daarom interessant te ontdekken waarom in Mozaiek het Open Spreekuur de spil vormt waarom het allemaal draait.
Een werkvorm, uit nood geboren, blijkt een effectieve en efficiënte werkwijze voor deze drukbezochte huisartsenpraktijk.

De film toont de dynamiek van het Open Spreekuur en de toepasbaarheid van deze werkvorm.
We zijn getuige van een aantal consulten en horen artsen en praktijkondersteuners over samenwerking en verantwoordelijkheden.
Hierdoor ontstaat een goed beeld van hoe het, bij Mozaiek,  in de praktijk aan toegaat.

De film richt zich op professionals uit de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg en medische of paramedische studenten, met als doel te informeren  over de werkwijze van Mozaiek als een alternatieve werkwijze binnen de huisartsenzorg.
Met de film wordt getracht een bijdrage te leveren aan de discussie over de toekomst van de huisartsenzorg.

Onderstaande video is een verkorte versie met Engelse ondertiteling, die  aan een delegatie uit Shanghai in het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis werd vertoond. Camera/Editing: Gertjan Withagen | Concept/Interviews: Jos Uitdenboogaart.

OP ZOEK NAAR ASKLEPIOS

Op zoek naar Asklepios is een documentaire over het werk van huisarts Jan Galesloot. Hij start zijn loopbaan als tropenarts in Kameroen. Terug in Nederland neemt hij in 1983 een huisartsenpraktijk over in Rotterdam-Zuid.
Een wijk met een een arbeidersbevolking die langzaam maar zeker verandert in een wijk gedomineerd door migranten. Momenteel wordt ‘Zuid’ door de een getypeerd als multicultureel, terwijl de ander hem als achterstandswijk ziet.

Het runnen van een huisartsenpraktijk en het leveren van goede patiëntenzorg is in deze wijk niet eenvoudig.
In het verhaal vertelt Jan over zijn zoektocht naar Asklepios. In 2013 opende huisartsenpraktijk Mozaiek haar deuren aan de Slaghekstraat. Nu 5 jaar later kijken we terug en praten over de droom die leidde tot de bouw van deze op leefstijl gerichte huisartsenpraktijk.

Op zoek naar Asklepios gaat over het volgen van een droom. Over bewogen en gedreven werken aan goede patiëntenzorg.

Onderstaand de trailer van de documentaire die ik samen met Gertjan Withagen maakte.
Hij deed het camerawerk en de editing, ik voerde de gesprekken.

De premiere van de documentaire vond plaats op 30 november 2018 in theater LantarenVenster op de Kop van Zuid.

UTRECHT SESSIONS: TGA CONGRES

De kindercardiologen van het Wilhemina Kinderziekenhuis, onderdeel van UMC-Utrecht, vroegen ons een verslag te maken van hun 5de internationale conferentie. Jaarlijks wordt tijdens de Utrecht Sessions een ziektebeeld vanuit alle mogelijke invalshoeken bekeken. Dit jaar was dat de Transpositie van de Grote Arteries (TGA), een aangeboren aandoening waarbij de belangrijkste bloedvaten van het hart, de aorta en de longslagader verkeerd om zitten. Een operatie, die 40 jaar geleden in Utrecht voor het eerst succesvol werd uitgevoerd door Dr. Hitchcock, biedt vandaag de dag een goede oplossing voor kinderen die met een dergelijke aandoening worden geboren. Het was een boeiende conferentie, waarbij vanuit verschillende disciplines naar de geschiedenis en de huidige status van de behandeling gekeken werd. Veel uitwisseling van informatie en ervaring en vooral veel discussie. Een indrukwekkende bijeenkomst van bevlogen artsen en wetenschappers.

In de video, die ik met Gertjan Withagen maakte, wat stukken uit de interviews die we met een aantal sprekers van de conferentie hielden over 40 jaar TGA.

ZWIERS SAGA: DE GESCHIEDENIS VAN EEN RECLAMEBUREAU

In het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw was er in Zevenhuizen Buro Zwiers, een bureau voor grafische vormgeving dat aardig aan de weg timmerde. Met werk voor klanten als BASF, Slavenburg’s Bank en Pensioenfonds PGGM werd er naam gemaakt en bereidde men zich voor op andersoortige opdrachten, waarbij naast vormgeving ook de adviesfunctie een belangrijke onderdeel vormt. Zo werd Slavenburg’s Bank omgedoopt tot Credit Lyonnais Bank Nederland; een stuk van de Bijlmer hernoemd in Amsterdam Zuid-Oost, werd het Atlas Kantorencentrum in de markt gezet en meldde Eckart Wintzen met zijn Bureau voor Systeem Ontwikkeling (BSO) zich aan als klant. In Rotterdam werden projecten als Waterstad en Brainpark op de kaart gezet en zo transformeerde het grafisch Buro Zwiers langzaam maar zeker tot Zwiers/Minnaard, een reclamebureau dat zich richtte op de B-to-B markt.

Vanwege de 80ste verjaardag van Jan Zwiers, de grondlegger van het bureau waar Gertjan Withagen en ikzelf in de 80er jaren werkten, maakten we een 90 minuten durende documentaire waarin we met Jan Zwiers de verschillende locaties bezochten waar het bureau tijdens het bijna 60 jarige bestaan gevestigd was. Jan’s verhaal wordt gaandeweg aangevuld met de verhalen van medewerkers die bij het bureau werkzaam waren. Het verhaal begint in de 60er jaren aan de ’s Gravendijkwal in Rotterdam en eindigt wederom in Rotterdam aan de Blaak waar Zwiers Communicatiebureau nog steeds actief is.

De documentaire werd in Bioscoop Kino in Rotterdam vertoond en door een groep oud-medewerkers en relaties bekeken. Onderstaand een teaser die voorafgaand aan de viewing aan genodigden werd gestuurd.

BESTE WENSEN VOOR 2017

Als we op de krantenkoppen afgaan, was het niet echt om over naar
huis te schrijven, dat jaar 2016. Aan verbazing en desillusie geen gebrek.
Niet te veel omkijken dus, maar vooruitzien lijkt daarom het meest
geëigende devies. Als we daar werk van zouden maken -en hopelijk
velen met ons- dan wordt het vast wel wat met dat nieuwe jaar.
Net zoals in ‘Safety Last’ waar uiteindelijk alles weer goed komt.
Whisful thinking? Jij mag het zeggen!

In ieder geval: een heel gezond, gezellig en ondernemend 2017!

DE BESTE WENSEN VOOR 2016

Ook het jaar 2015 stevent op zijn finish af.
De tijd laat zich niet storen door gebeurtenissen en staat niet stil waar wij dat wel doen.
Dat is misschien wel de reden dat we elk nieuw jaar weer hoop hebben en nadenken
over hoe het beter kan en anders moet. Ik hoop dat we de grauwsluier die over 2015 hing,
kunnen vervangen door licht en kleurige tonen.
Wordt het misschien toch nog wat in 2016. 

LNG, DE SCHEEPSBRANDSTOF VAN DE TOEKOMST

Enige tijd geleden trokken Gertjan Withagen en ik eropuit om, voor de Europese Unie in opdracht van de MSL Group,  een voorlichtingsfilm te maken voor de invoering van LNG (Liquefied Natural Gas) als scheepsbrandstof.

Deskundigen
We interviewden vier deskundigen die elk vanuit een specifieke invalshoek de kansen en obstakels van de invoering van LNG als brandstof voor schepen toelichtte. Dat bracht ons van de haven van Lissabon,  naar Hirtshals in de kop van Jutland en van de TU Delft tot de LNG terminal op de 2e Maasvlakte. Gaandeweg ontdekten we wat een interessant onderwerp die invoering van LNG is en het proces dat ertoe moet leiden dat schepen aanzienlijk minder schadelijke stoffen gaan uitstoten in de toekomst.

Nieuwe wetgeving
In 2025 geldt in de wateren wateren rondom Europa een strikte norm, met LNG als brandstof kan die norm worden gehaald. Dat betekent dat rederijen zich moeten bezinnen op het bouwen van schepen met schonere motoren, havenautoriteiten moeten zorgen voor regelgeving voor de nieuwe brandstof en moeten werken  aan on- en offshore bunkering faciliteiten. Uiteraard is de rol van Europese Unie er een van informeren, faciliteren en subsidiëren. Al met al een ingewikkeld en langdurig proces. Maar als je de deskundigen mag geloven is LNG de scheepsbrandstof van de toekomst.

DE ELSEVIER BLIK

Is er zoiets als een eigen kijk op de wereld en wat er op die planeet gebeurt? Dat is een vraag waarvan je zeker verwacht dat redactieleden van een opiniemagazine daar bevestigend op kunnen antwoorden. En dat kunnen ze de mensen van Elsevier. Er loopt een rode draad door de publicaties die voor de lezer herkenbaar is en waar ze zichzelf in herkennen. Voor veel lezers is de wekelijkse Elsevier food for thought, iets waarvan de redacteuren zich terdege bewust zijn. Daarom volgens ze niet de waan van de dag en maken ze ander nieuws belangrijk dan hun collega’s. Kortom ze brengen het nieuws op een andere manier, wellicht omdat ze anders naar de wereld kijken. En dat levert, zowel on- als offline, ander nieuws op en onderscheidend vermogen. Kennelijk bestaat er zoiets als de Elsevier Blik.